Panorama Warszawy Pałac Kultury

panorama pałac kultury i centrum

fotograf24Pałac Kultury w Warszawie
fotograf24Warszawa Architektura Panorama
fotograf24Warsaw Warszawa Panorama
Na wprost Pałac Kultury. Widok od Saskiej Kępy. Nad Wisłą. Na prawo Most Poniatowskiego – 700 metrowy wiadukt nad Powiślem. Panorama na zabudowę centrum od strony Pragi. Okolica Stadionu Narodowego. Fotografie wykonano dla magazynu znaker.com. Warszawa 2012. Maj.
In front of the Palace of Culture. View from Saska Kepa. To the right of the Poniatowski Bridge – 700 meters long viaduct over the Vistula River Valley. Panorama of the buildings from the center of Prague. The area of the National Stadium.Photographs taken for the magazine znaker.com. Warsaw 2012. In May.