Rzeźba. Łazienki Królewskie


fotograf24

Łazienki Królewskie

Rzeźba w Łązienkach Królewskich w Warszawie
Zdjęcie Pałac na wodzie

Fotografie zabytków, parki miejskie, tereny zielone, dokumentacja fotograficzna
Warszawa