Strona Kultury

stonakultury

W stronę Pałacu Kultury, PKiN, Warszawa 2020

Wschodni brzeg Wisły. Panorama północno zachodnia.

Domy, pałace, biurowce.