Tag: Pomniki

  • Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie

    Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie

    fotograf24 fotograf24 Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie w Warszawie autorstwa Maksymiliana Biskupskiego. 17 września 1995 roku. Muranowska i gen. Władysława Andersa w Warszawie. Stos krzyży na wagonie kolejowym. Naród polski w ZSRR. Łagry. Zdjęcie nocne.